Hale namiotowe | Konstrukcje stalowe lekkie | Konstrukcje stalowe ciężkie | Wiaty stacji paliwowych | Myjnie bezdotykowe | galeria | Workownice | Mapa |
plenderu
Hale stalowe / Konstrukcje lekkie / Szerokość 18m

Konstrukcja stalowa namiotu halowego składa się z modularnie rozstawionych co 5m ram o schemacie jednonawowym. Każda rama zamocowana jest sztywno w stopie betonowej przy pomocy kotew. Stopa betonowa powinna być tak zaprojektowana, aby była w stanie przenieść reakcje podpór konstrukcji stalowej na grunt. Między ryglami ram umieszczone są płatwie mocowane sztywno do pasów górnych kratownic ramowych, których rozstaw podłużny zgodnie ze spadkami połaci dachowych wynosi 1,972m. W modułach przedskrajnych obiektu zaprojektowano stężenia połaciowe i pionowe. Rolą zaprojektowanych stężeń jest usztywnienie obiektu w kierunku podłużnym. Stężenia połaciowe i pionowe zostały zaprojektowane z profilu M10 kl.4,6.

Rama została zaprojektowana jako układ sztywno połączonych w węzłach elementów kratownicowych, których górne i dolne pasy to RP 70x50x3, a skratowanie to RK 40x2. Rozstaw wysokościowy gałęzi w przekroju rygla dachowego i słupa wynosi 500mm między osiami geometrycznymi pasów.

Płatwie dachowe zostały zaprojektowane z kratownic jednosłupkowych o rozstawie środkowym pasów równym 300mm. Pas górny zaprojektowano z RK 40x2, pas dolny RK 40x3.

Ściany szczytowe zostały zaprojektowane z kratownic ramowych. Słupki zostały zaprojektowane z profili RK100x50x3 w strefie środkowej i RP 80x40x3 w strefie przykrawędziowej.

Na zaprojektowaną konstrukcję stalową obiektu nasunięta zostaje plandeka. Istnieje możliwość poszycia boków konstrukcji blachą trapezową, a dachu plandeką.


created © by luksite.ovh.org 2008 - 2009. All Rights Reserved.