Hale namiotowe | Konstrukcje stalowe lekkie | Konstrukcje stalowe ciężkie | Wiaty stacji paliwowych | Myjnie bezdotykowe | galeria | Workownice | Mapa |
plenderu
Hale stalowe / Konstrukcje lekkie / Szerokość 8m

Konstrukcja stalowa namiotu halowego składa się z modularnie rozstawionych co 5m ram o schemacie jednonawowym. Każda rama zamocowana jest sztywno w stopie betonowej przy pomocy kotew. Stopa betonowa powinna być tak zaprojektowana, aby była w stanie przenieść reakcje podpór konstrukcji stalowej na grunt. Między ryglami ram umieszczone są płatwie mocowane sztywno do pasów górnych kratownic ramowych, których rozstaw podłużny zgodnie ze spadkami połaci dachowych wynosi ok. 2m. W modułach przedskrajnych obiektu zaprojektowano stężenia połaciowe i pionowe wiotkie, które usztywniają obiekt w kierunku podłużnym.

Rama została zaprojektowana z dwugałęziowych elementów słupowych i ryglowych. Pasy w ryglu i słupie zostały rozstawione w odległości osiowej 200mm i są to profile RK40x4. Rolę przewiązek pełnią profile RK40x3 w średnim rozstawie 800mm. Dodatkowo rygiel spięty jest ściągiem z profilu RK40x3.

Ściany szczytowe są powtórzeniem głównych układów konstrukcyjnych. Dodatkowo elementami tutaj są słupy pośrednie, rygiel nadprożowy RP100x40x3 i rygle ścienne RK40x3.

Sztywność układu w kierunku podłużnym zapewniają stężenia ścienne pionowe i połacie dachowe, na które wykorzystuje się profil linki T6x19 Ao Ø 8 wg PN-69/M-80207.

Na zaprojektowaną konstrukcję stalową obiektu nasunięta zostaje plandeka. Istnieje możliwość poszycia boków konstrukcji blachą trapezową, a dachu plandeką.

created © by luksite.ovh.org 2008 - 2009. All Rights Reserved.